Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


INŽENÝRSKÁ POMOC PŘI REGENERACI BROWNFIELDS

V posledním období probíhá masivní rozvoj výstavby bytů, obchodních a kancelářských center a městské infrastruktury v Praze, ale i v dalších významných regionálních městech ČR. Vedle výstavby "na zelené louce" dochází v důsledku růstu cen pozemků k stále větší míře využívání tzv. Brownfields. Jedná se o lokality, na kterých v minulosti probíhala průmyslová či zemědělská výroba, která v menší či větší míře ovlivnila tzv. ekologickou zátěž budov, pozemků a horninového prostředí. Kvalifikované posouzení rozsahu této zátěže, stanovení její případné rizikovosti a určení limitů, případně dalších podmínek vyvolaných demoličních a sanačních prací, se ukazuje být klíčovou podmínkou finančně efektivního a environmentálně bezpečného využití dané lokality. Způsob řešení sanačního zásahu musí být provázán na konkrétní stavebně-podnikatelský záměr a může být realizován za výhodných podmínek jak pro stávající vlastníky pozemků, tak pro jejich budoucí nabyvatele - developery a stavební investory. CZ BIJO a.s. se problematikou využití brownfields intenzivně zabývá již cca 15 let. Za tuto dobu jsme získali rozsáhlé zkušenosti z desítek projektů v objemu desítek tisíc až desítek mil. Kč.

Pro potenciální klienty nabízíme dílčí i celková řešení v rozsahu, který vyplyne z úvodních jednání a základního posouzení předmětných pozemků a staveb i ve vazbě na konkrétní plánovaný stavební záměr. Tyto činnosti provádíme ve vlastní režii.

Nabízíme celkové řešení nebo jen dílčí služby k problematice brownfields:
 • technická a projektová příprava, průzkumné práce
  • průzkum a kvantifikace případné ekologické zátěže, posouzení rizikovosti
  • znalecké posudky - ocenění nákladů pro účel případné koupě/prodeje/sanace
  • pasportizace objektů určených k demolici, radonový průzkum a azbestová rizika
  • zpracování prováděcího projektu sanačních prací včetně dokumentace pro územní/stavební řízení - projednání podmínek realizace s orgány státní správy
  • vypracování dokumentace EIA, případně dalších podkladů (geotechnický průzkum atd.) vázaných na realizaci navazujících stavebních objektů
 • realizace sanačních, demoličních a zemních prací
  Rozsah prací vyplývá z uzavřeného smluvního vztahu, může být omezen pouze na řešení nakládání s odpady a kontaminovanými zeminami, může zahrnovat odborné řízení prací a analytickou kontrolu, může také zahrnovat komplexní zajištění sanačních a demoličních prací včetně realizace HTÚ pro navazující stavební objekty.
 • supervizní, investorský a autorský dozor při realizaci prací zajišťovaných jiným dodavatelem
Vybrané reference (detaily na vyžádání u řešitelů akcí):
 • průzkumné práce a oceňování ekologických zátěží
  průzkumy areálů - Praha 4, 8, 9, 10, Říčany, České Budějovice, Opava, Horažďovice atd.
 • znalecké posudky a expertizy
  firmy Sekyra Group, Aventic, MK Development, Agropa, IPS-Skanska, Eurocentum, Flow-East
 • sanační a demoliční práce zaměřené na řešení brownfields
  Unistav-Tesco Říčany, Pražská Teplárenská, Immo Future-Praga Smíchov, OAC Pankrác apod.
KONTAKTY:

Ing. Petr Chvojka - specialista brownfieldspchvojkabijo.czmobil: 602 490 911
Ing. Karel Bičovský - znalecké posudky oceňování ekologických zátěží  mobil: 602 223 161


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019