Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


VYPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPRÁVY DLE §4a NOVELY ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI

Předkládání základní zprávy:
  • Provozovatelé nových zařízení - v rámci žádosti po účinnosti novely zákona.
  • Provozovatelé stávajících zařízení - předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7.lednu 2014 (přechodná ustanovení).
  • Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC - základní zpráva jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení (do července 2015 - přechodná ustanovení).

Řeší: Divize sanace a průzkumy


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019