Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)

ZÁKLADNÍ MEZNÍKY VÝVOJE

1990 založení konsorcia BIJO Recycling
1992 přechod na BIJO s.r.o.
1995 získání majority ve firmě Techkom Centrum a.s., transformace na BIJO TC, a.s.
1996 sloučení BIJO s.r.o. a BIJO TC, a.s.
2000 převedení služeb pro životní prostředí z BIJO TC, a.s. na CZ BIJO a.s.
2009 prodej divize Odpady renomované firmě


HISTORIE A ZAMĚŘENÍ FIRMY

Firma BIJO již vstoupila do 28. roku své existence na českém trhu environmentálních služeb. Podnikatelský záměr, který byl primárně orientován na management s nakládáním s odpady se postupně rozšířil na široké spektrum služeb, pokrývajících s výjimkou ochrany ovzduší prakticky všechny oblasti technické ochrany životního prostředí. Během uplynulé dekády firma pracovala pro několik tisíc klientů prakticky ze všech oblastí - státní správa, samospráva, podniky, živnostníci, mezinárodní instituce, školy, armáda, zahraniční firmy a investoři. Finanční rozsah projektů se pohybuje od řádu stovek Kč - informatika, až po desítky milionů - komplexní sanace.


NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

  • firmou za dobu existence prošlo již více než 200 techniků a specialistů
  • firma realizovala více než 13 000 akcí odstranění a recyklace odpadů
  • akce informatiky navštívilo více než 7 000 odborníků z ČR i zahraničí
  • úspěšně bylo ukončeno více než 600 průzkumných a sanačních akcí
  • vypracovali jsme více než 1200 inženýrských projektů a expertiz
  • celkový obrat ekologických aktivit od roku 1990 je přes 1,3 miliard Kč.


AKTUÁLNÍ STAV ROKU 2019

CZ BIJO a.s. je inženýrskou firmu s výborným referenčním zázemím a odborností pokrývající celou oblast nabízených služeb. Tým 12 environmentálních specialistů zajišťuje řešení jednotlivých projektů s kvalitou a odborností tradičně spjatými s registrovaným obchodním jménem BIJO.


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019