ZÁKLADNÍ MEZNÍKY VÝVOJE

1990 založení konsorcia BIJO Recycling
1992 přechod na BIJO s.r.o.
1995 získání majority ve firmě Techkom Centrum a.s., transformace na BIJO TC, a.s.
1996 sloučení BIJO s.r.o. a BIJO TC, a.s.
2000 převedení služeb pro životní prostředí z BIJO TC, a.s. na CZ BIJO a.s.
2009 prodej divize Odpady renomované firmě


HISTORIE A ZAMĚŘENÍ FIRMY

Firma BIJO již vstoupila do 33. roku své existence na českém trhu environmentálních služeb. Podnikatelský záměr, který byl primárně orientován na management s nakládáním s odpady se postupně rozšířil na široké spektrum služeb, pokrývajících s výjimkou ochrany ovzduší prakticky všechny oblasti technické ochrany životního prostředí. Během uplynulé dekády firma pracovala pro několik tisíc klientů prakticky ze všech oblastí - státní správa, samospráva, podniky, živnostníci, mezinárodní instituce, školy, armáda, zahraniční firmy a investoři. Finanční rozsah projektů se pohybuje od řádu stovek Kč - informatika, až po desítky milionů - komplexní sanace.


NĚKOLIK STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

  • firmou za dobu existence prošlo již více než 200 techniků a specialistů
  • firma realizovala více než 13 000 akcí odstranění a recyklace odpadů
  • akce informatiky navštívilo více než 7 000 odborníků z ČR i zahraničí
  • úspěšně bylo ukončeno více než 600 průzkumných a sanačních akcí
  • vypracovali jsme více než 1200 inženýrských projektů a expertiz
  • celkový obrat ekologických aktivit od roku 1990 je přes 1,3 miliard Kč.


AKTUÁLNÍ STAV ROKU 2022

CZ BIJO a.s. je inženýrskou firmu s výborným referenčním zázemím a odborností pokrývající celou oblast nabízených služeb. Tým environmentálních specialistů zajišťuje řešení jednotlivých projektů s kvalitou a odborností tradičně spjatými s registrovaným obchodním jménem BIJO.


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2023