Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


SANACE ZÁTĚŽÍ V PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ

Sanace starých ekologických zátěží patří mezi nejdůležitější a nejnákladnější ekologické zásahy. Pracovníci CZ BIJO a.s. prokázali své odborné a organizační schopnosti účastí na úspěšném řešení řady významných sanačních projektů, především komplexních sanací hrazených FNM ČR a SFŽP.

V této oblasti nabízíme celkové řešení nebo dílčí služby v jednotlivých fázích sanace:

Technická a projekční příprava :
 • průzkum a kvantifikace ekologické zátěže, vypracování analýzy rizik
 • zpracování prováděcího projektu sanačních prací včetně dokumentace pro stavební řízení a zastupování před orgány státní správy při schvalovacím řízení

Vlastní sanační práce :
 • přípravné práce a technologické zkoušky
 • stavebně-sanační práce - kompletní nebo částečné demolice objektů se stavebním zajištěním okolních objektů, nedestruktivní dekontaminace stavebních konstrukcí
 • sanace horninového podloží (in situ nebo odtěžením)
 • úprava a odstranění odpadů - produktů sanace
 • sanace podzemních vod
 • inženýring sanačního zásahu
 • monitoring lokality po ukončení sanačních prací; vybudování a provoz monitorovacího zařízení, kvalifikované odběry vzorků
 • supervize, investorský a autorský dozor

Dále jsou součástí naší nabídky sanace a rekultivace skládek :
 • průzkum
 • pomoc při vyhledávání způsobu financování skládek bez majitele
 • zpracování a schválení projektu
 • vlastní sanace a/nebo rekultivace
 • průběžný a postsanační monitoring

Řeší: Divize sanace a průzkumy


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019