Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


ZAVÁDĚNÍ EMS, QMS, OHSAS, ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

 • zavádění EMS (systém environmentálního managementu) dle ISO 14000
 • zavádění QMS (Systém řízení jakosti) dle ISO 9001
 • zavádění systému řízení BOZP dle OHSAS
 • zavádění Integrovaného systému řízení jakosti, environmentu a případně BOZP
 • vstupní přezkoumání stavu připravenosti organizace pro zavádění norem ISO
 • zavádění EMAS (Eco Management and Audit Scheme)
 • pomoc při zajištění dotací na implementaci systémů
 • pocertifikační servis pro malé a střední firmy
 • zajištění interních auditů organizace formou outsourcingu
 • školení a výcvik interních auditorů
 • přezkoumání funkčnosti zaváděného či již zavedeného systému
 • poradenství v oblasti řízení BOZP a PO
 • pomoc při zpracování bezpečnostních projektů

Řeší: Divize expertizy a EMS


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019