Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


ZNALECKÉ POSUDKY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  • oceňování ekologických zátěží
  • nakládání s nebezpečnými odpady
  • vodní hospodářství
  • analytická chemie


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019