SUPERVIZNÍ ČINNOST A INVESTORSKÝ DOZOR

Zkušený tým specialistů CZ BIJO a.s. pokrývá všechny odborné disciplíny související s problematikou průzkumných a sanačních prací (chemie, hydrogeologie, vodní hospodářství apod.). Nabídka služeb v této oblasti zahrnuje supervizi nejenom ve smyslu dozoru nad sanačními pracemi k odstranění starých ekologických zátěží pro FNM ČR (MF ČR), ale i obecně vykonávání odborného dozoru při realizaci průzkumných, sanačních prací, demoličních a rekultivačních prací a ekologických staveb pro investory z řad soukromých společností, státní správy nebo samosprávy. Dále sem lze zařadit např. výkon funkce autorského dozoru při realizaci projektů zpracovaných naší společností.

Řeší: Samostatné oddělení Supervize


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2023