Naše certifikáty a osvědčení

EN ISO 9001:2015 (CZ)
EN ISO 9001:2015 (EN)


DEMONTÁŽ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A ZAŘÍZENÍ

V procesu komplexních sanací výrobních areálů, ale i v rámci restrukturalizace a rozvoje výroby průmyslových podniků vzniká před majitelem často problém vyklizení určitých prostor nebo likvidace starého, vyřazeného technologického vybavení.

Naše nabídka v oblasti demontáže a likvidace technologických zařízení zahrnuje :

Technickou přípravu - průzkum míry kontaminace budov a podloží
  • vypracování projektu prací a jeho projednání s orgány státní správy

Vlastní sanační práce - odstranění přítomných odpadů
  • dekontaminace technologického zařízení, nádrží, jímek
  • demontáž zařízení a jeho likvidace/využití
  • příp. další sanační práce (sanace budov a podloží, demolice objektu apod.)

Řeší: Divize sanace a průzkumy


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2019