KONTAKTY NA PRACOVNÍKY V SÍDLE FIRMY
 
JMÉNOTELEFONMOBILE-MAIL
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Karel Richter, člen správní rady234 054 235   602 257 030   krichterbijo.cz
Lenka Nagyová, člen správní rady234 054 161602 268 035lnagyovabijo.cz
Marta Tallová, sekretariát ředitele234 054 144mtallovabijo.cz
 
EKONOMICKÝ ÚSEK
Bohumila Pospíšilová, vedoucí - externí kooperace234 054 130602 448 112bpospisilovabijo.cz
 
DIVIZE EXPERTIZY A EMS
Ing. Karel Bičovský234 054 110602 223 161kbicovskybijo.cz
Lenka Nagyová, poradenství v oblasti nakládání s odpady234 054 161602 268 035lnagyovabijo.cz
Ing. Eugenie Hanzlíčková, specialista EIA234 054 124602 448 113ehanzlickovabijo.cz
Mgr. Iva Kůrková, biologické hodnocení724 129 599ikurkovabijo.cz
 
DIVIZE SANACE A PRŮZKUMY
Ing. Karel Richter, vedoucí divize234 054 235602 257 030krichterbijo.cz
Ing. Petr Chvojka234 054 235602 490 911pchvojkabijo.cz
RNDr. Ivana Ringsmuthová234 054 106602 663 681iringsmuthovabijo.cz
Ing. Jaroslav Šťastný, supervize   234 054 117602 257 029jstastnybijo.cz
 
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY, SOUDNĚ ZNALECKÉ POSUDKY
Ing. Karel Bičovský234 054 110602 223 161kbicovskybijo.cz


CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, tel. 234 054 144    ©  2023